بنده زندگی وحیات دنیا وآخرتم را ازخانم زهرا (س) دارم زیارت مدینه من بیت الاحزان است عشق من بیت الاحزان است سخنراني صوتي کار خدایی