علی 4 months ago

می‌مانی یا می‌روی؟

پسرک ۸ سال بیشتر نداشت، سه روزی می‌شد که پدر از صف آب دست خالی برگشته بود، اما ناگهان زمان ایستاد... صدایی شنید، صدایی که از اطفال به سرعت مرد می‌ساخت... دیگر از آن پس پدر نبود، مادر هم، برادر و خواهر هم. صدا می‌گفت: «از این به بعد خودت هستی.»

0
366

امکان انتشار مطالب در این پایگاه

آغاز فعالیت جدید پایگاه اطلاع رسانی حاج اسماعیل دولابی را تبریک می‌گوییم. از این پس همگان...

defaultuser.png
مدیر
4 months ago
سیر عرفانی حاج آقا دولابی از زبان خودش

سیر عرفانی حاج آقا دولابی از زبان خودش

defaultuser.png
علی
4 months ago
معجزه مسیح کربلا

معجزه مسیح کربلا

defaultuser.png
علی
4 months ago
نسخه شگفت انگیز حاج آقا دولابی برای آرامش

نسخه شگفت انگیز حاج آقا دولابی برای آرامش

defaultuser.png
علی
4 months ago
مصیبت‌های روز واقعه

مصیبت‌های روز واقعه

defaultuser.png
علی
4 months ago