رهبر سیزده ساله
علی 4 months ago

رهبر سیزده ساله!

اسمش حسین بود، اما به خاطر سن کم و جثه کوچیکش به حسین ریزه معروف شده بود. همیشه کاغذ و قلم با خودش داشت و هر وقت نگاهش می‌کردی داشت نقاشی می‌کشید. اما خب زیر اون روحیه لطیف و هنری، زیادی پر دل‌وجرات بود... برای ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و به یاد نوجوانی که در ۱۳ سالگی فعل شجاعت را صرف کرد. https://sound.tebyan.net/play/377058

1
330
سیر عرفانی حاج آقا دولابی از زبان خودش

سیر عرفانی حاج آقا دولابی از زبان خودش

defaultuser.png
علی
4 months ago

امکان انتشار مطالب در این پایگاه

آغاز فعالیت جدید پایگاه اطلاع رسانی حاج اسماعیل دولابی را تبریک می‌گوییم. از این پس همگان...

defaultuser.png
مدیر
4 months ago

۱۵ راه کار برای مءمن

defaultuser.png
علی
4 months ago
متن قطعه : شناخت و آگاهی ابزار دین

متن قطعه : شناخت و آگاهی ابزار دین

defaultuser.png
علی
4 months ago
معرفی  کتاب زلال حکمت

معرفی کتاب زلال حکمت

defaultuser.png
علی
4 months ago