درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً وناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً در زميني که بر روي آن در حال تکاپو هستيم انسانهاي زميني که ستارگاني هستند که از زمين مي روند تا در دل آسمان جاي گيرند عاشقاني صادق که همچون مرواريدي در خشان ، ارجمد و گرانبها در صدفي بي نامي خوش مي دارند تا با محبوب خود به عشق بازي بپردازند او به خدا مي خواند و لذا کلامش فراخواني است براي همه دلدادگان وادی محبت در رسیدن به حریم حضرت دوست جل و علا واین همان عاملی بود تا ما بر آن شویم تا سخنرانی های ایشان را برای دوستارانش عرضه بداریم والسلام علی من اتبع الهدی