:: صفحه اصلي :: زندگینامه :: صدا :: تصویر :: فیلم :: کتب :: پرسش و پاسخ :: تماس با ما :: درباره ما :: سخنراني هااساس شیعه یا صلوات

فضلیت صلوات
راه شیعه اساس دارد
برکت نماز و روزه باز گشتن به پیامبر و علی است
راه ولایت ، از ابتدا تا انتها راه صبر است
ولایت خوبان خدا در فطرت راه دارد
یولد علی الفطره
دوست باید همه حواسش به دوست باشد
نقل عایشه از قسم دادن پیغمبر خدا را به علی
برداشتن پرده از ولایت صبح و ظهر و شب دارد
الصبر مفتاح الفرج
هنوز امانتداریمان خوب نیست
ظاهر اسم علی همه چیز را تعطیل می کند
روبرویی با دشمن و از پشت نزدیک شدن به علی
داستان علی و معاویه
اولنا محمد ، اوسطنا محمد ، آخرنا محمد ، کلنا محمد
مؤثری می خواهد آثار را جمع کند
حق شب عاشورا را ادا کنیم همه جان می دهند
ان الله ینظر بقلوبکم
تعدادی خوبان از مالکیت خسته شده و به معامله روی آوردند
همراهی مؤمنین نیروی انسان را زیاد می کند
دست بر سر یتیم بکشی پدر دار می شود
رغبت نشانه آمرزش است
حب و کُره اعمال انسان را تغییر می دهد
دیوار عصمت در قلب مؤمنین است
لیله الرغائب زمان تجدید رغبت است
اهل بیت ما را نزدیک قیامت می برند
اگر علی جان ما را نگرفت عزرائیل می گیرد
غذای معنوی را با فراقت و بسم الله بخوریم
همه چیز غیر آنها را فراموش کنیم
با موالیان نقدی معامله کنیم
هر که با حی بنشیند ، حی می شود
هر که را شفاعت کنند ملک آنها می شود
هر گاه آب سرد نوشیدید یاد تشنگی ما بکنید
ما را مهمان آفریده اند
به علی رسیدی روزه را افطار کن
خط آن است که بالا و پایین ندارد
زیارت حضرت رضا ، رضا بودن از مقصد است 

برداشت از محتويات اين پايگاه براي ترويج فرهنگ اسلامي از نظر مدیر این تارنما بلامانع مي باشد.