:: صفحه اصلي :: زندگینامه :: صدا :: تصویر :: فیلم :: کتب :: پرسش و پاسخ :: تماس با ما :: درباره ما :: سخنراني هافضل الهی یا رحمت

رئوس سخنرانی
فضلیت صلوات
الحسن و الحسین فضل الله و رحمته
کاسبی بودن عبادت و گناه
مفت خوری انسانها در دنیا
خلق با رحمت محمد شروع شده
یکی بودن حرف همه آیات و احادیث
عدم التفات ما به مفت خور بودنمان
فراموش کردن نفسانیت خویش
فراموش کردیم که مفت خوریم
مفت یعنی فضل و رحمت عنایت
حدیث صل و عفو و عطا
صفت و فعل خدا و ائمه
ظلم ما در شناسائی ائمه و عفو آنها
عفو خدا و دعوتش برای شراکت در عفو
عدم سازش خراج طبیعت با حدیث صل
سراغ چه کسی برویم؟
داستان اتش ریختن بر سر پیامبر
خداوند علم ادنی به ما داد
توجه به فضل خدا و عدم توجه به دنیا
حدیث حضرت باقر در مورد عطای بدون تعلیم
آسمان و زمین مأمور رزق تواند
زهد را هم مفت به ما دادند
انصاف در نداشتن عمل مناسب عطاها
بحول الله وقوته اقوم و أقعد
مؤمن حقیقی همیشه ایستاده است
هنگام گریه ما آسمان و زمین می آیند
دعائی کرد خدا مولایش را نگاه دارد
یوم الفضل کان میقاتا
همان که با شما کردند بکنید
هو الذی یطعمنی و یسقی
خدا مخالفش را ارزید آسمان بیرون می کند
حاشای همه نعمتها با یک جویدن
از کسی که به ما ظلم کرده دوری می کنیم
حرم حضرت رضا محل عفو است
منع و عطای خدا ، هر دو عطاست
داستان آقا سید عبدالله شیرازی 

برداشت از محتويات اين پايگاه براي ترويج فرهنگ اسلامي از نظر مدیر این تارنما بلامانع مي باشد.