:: صفحه اصلي :: زندگینامه :: صدا :: تصویر :: فیلم :: کتب :: پرسش و پاسخ :: تماس با ما :: درباره ما :: سخنراني هاکلید فرج یا صدق یقین

صدق و صادق و... اول راه خداست
انما یتقبل الله من المتقین
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
الصدق مفتاح الفرج
اعتماد کن به آنچه واقعیت دارد
خلاف در فکر و مفر بشر خوف آمده است
امیدوارم با آتش آشنا نباشی
یا اهل جنتی یا اصحاب جنتی
خواب دروغ و خذی الامر
صدق در حقیقت ما موجود است
صادق مستغنی از کمک است
به بچه دروغ یاد دادن سخت است
خدا قدرت مرحمت می کند
غیبت اصلی را از بین می بری
غیبت اساس ندارد
اهل بهشت دفاع هم نمی کند
اصحاب الجنه هم الفائزون
یاد خوبان موت را حاصل می کند
به نور آنها ما را آفرید
خورشید نبوت که تابید همه را گرفت
تذکر بده مؤمنین بهره می برند
نمی دانم برای همه سخت است
نعمتهای خدا را یاد کنید
منعش نیز عطاست
کونوا مع الصادقین
صدق معلوم نشد که چیست؟
الله یهدی من یشاء إلی صراط المستقیم
اگر هزار بار شهید شوی می ارزد
آمال و آرزو در دنیا محل ترس است
همه ناظر به ربید
توجه به وجه الله را تجربه کن
هر چه بریزد خوب است
از کم بیرون دادن کلید رزق است
داستان آقا نجفی قوچانی
هر وقت رزقتان تنگ شد چه کنیم؟ 

برداشت از محتويات اين پايگاه براي ترويج فرهنگ اسلامي از نظر مدیر این تارنما بلامانع مي باشد.