:: صفحه اصلي :: زندگینامه :: صدا :: تصویر :: فیلم :: کتب :: پرسش و پاسخ :: تماس با ما :: درباره ما :: سخنراني هاقبای عاریه آثار یا آثار حضرت

آثار آقا باشد نطقها بسته می شود
الحیاه من الایمان کالراس علی الجد
وجه اشتراک شیعه و سنی
معصیت را محال است دوست بدارد
مثل قبای عاریه است
خفت معصیت بزرگتر از خود معصیت است
محال است محبوب دوستش را عذاب کند
دشمن کُشتی راحت می شوی
آن وقت معصیت را بزرگ می شمارد
در بیابانها دیده ام
بگو: فاسق العمل
محبوب تأدیب می کند
تأدیب از محبت است
چطور می شود از معصیت لذت می برد؟
او عَدوی محمد و آل محمد است
اول دین حب و بغض است
من همان دره را می گویم
شب عاشورا را تعریف کنم رنگهاتان باز می شود
بجه سیدی را کسی سیلی زده است
از دولت چیزی گرفتن برایت سخت است
هر جمالی هر جا است متعلق به محمد و آل محمد است
به حقیقت خودت بگو مطلب همین است
میوه اش می شود معرفت خدا
اگر پردة محمد و آل محمد آشکار شود
حرف تقلیدی نیست
اگر دوست داشت اقرا می کرد
بپوشان و ستار باش
این را بشارت حساب کن
  

برداشت از محتويات اين پايگاه براي ترويج فرهنگ اسلامي از نظر مدیر این تارنما بلامانع مي باشد.